Onze boodschap

De zin van het leven
We zijn als mensen gemaakt als relationele wezens. We kunnen verbinding leggen met elkaar, reflecteren op ons eigen gedrag en bijvoorbeeld nadenken over zingeving. Relaties geven het leven zin. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming ligt in de relatie met God. God heeft ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het leven na dit leven, in de eeuwigheid.
stappen1

God ervaren
De meeste mensen beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde, maar veel mensen hebben nog nooit een persoonlijke ervaring met God gehad. De reden hiervan is dat er een probleem bestaat tussen ons en God. Dat probleem zit in ons denken en handelen. We kunnen als mens veel goede dingen doen, maar als je naar de ellende in de wereld kijkt, zie je dat we als mens niet in staat zijn om in harmonie met de mensen om ons heen te leven. Dat zie je op grote schaal, maar ook in ons eigen leven. Zelfs met het doen van goede dingen hebben we vaak ons eigen geluk op het oog. Dit probleem schept afstand tussen mensen onderling, maar ook tussen een mens en onze Maker, God.
stappen2

Sorry
Een goed gesprek lost vaak het probleem al snel op, tenminste als het probleem niet te groot is. Bij een misdrijf is dat bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk. Het slachtoffer of de familie van het slachtoffer neemt niet zomaar genoegen met ‘sorry’ van de dader. Als je iemand nog het licht in de ogen gunt wil je op zijn minst nog wel dat iemand zijn verdiende straf krijgt. Hoe groot is dat probleem nu naar God toe?  Is ‘Sorry God’ genoeg of is er meer nodig?

Verdiende straf
Toen God de wereld gemaakt had was alles goed. De mens kreeg de verantwoording over de wereld. Zo lang de mens met God verbonden was zou er geen dood zijn en zou de mens eeuwig met God leven. Nu is er veel ellende in deze wereld. God houdt ons persoonlijk verantwoordelijk voor onze fouten, maar ook collectief voor de ellende in de wereld, omdat wij niet anders zijn dan andere mensen en het kwaad ook wel in ons DNA geslopen lijkt te zijn. God noemt dit zonde en gaat hier mee om zoals wij met een misdaad. Met alleen ‘sorry’ neemt God geen genoegen. De straf waar God genoegen mee neemt is dat is dat we sterven en dat we in de eeuwigheid zonder Hem zijn. Gevolg zou zijn dat er geen mens over blijft. Is er nog een alternatieve oplossing?

Herstel
God is met een alternatieve oplossing gekomen! Die oplossing is de opoffering van een onschuldig mens. Iemand die zelf de straf niet verdient, maar dat voor een ander op zich wil nemen. Wie is er zo gek? Welk mens is er onschuldig? Alleen Jezus. Uit liefde voor de wereld nam God in Jezus de gestalte van een mens aan. Hij leefde het leven zoals God het bedoeld had. Hij had het kwaad niet in Zijn DNA. Tijdens Zijn leven zag Hij om naar mensen die uitgekotst waren door de maatschappij, hij stelde de wanpraktijken van de gevestigde geestelijke orde aan de kaak en sprak over een nieuw Koninkrijk van liefde. De geestelijke orde wilde hem ter dood brengen. Toch  was hij hier niet het slachtoffer van, wat hij liet zich gevangen nemen, veroordelen en ter dood brengen- Hij kwam in de eeuwige duisternis en zo offerde Jezus zich op voor ons.
stappen4

Probleem opgelost?
Nog voor we het aan God konden vragen heeft God deze stap in het jaar 33 gedaan. Het was op Zijn eigen initiatief. Toch wil God dat wij beseffen dat dit ook voor ons persoonlijk nodig was. Ben jij al op dat punt? Laat dat aan God weten! Je zou dat met deze woorden kunnen doen:

Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik ben geen beter mens dan iedereen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn fouten (zonden).
Het opofferen van Jezus nodig was nodig voor mij.
Ik ben blij dat U met deze oplossing kwam.

Adoptie
Als slachtoffer of familie van een slachtoffer van een misdrijf gebeurd het niet zomaar dat je jaren later dikke vrienden bent. Bij God is dit compleet anders. Hij wil zichzelf door de Bijbel heen laten kennen. Hij, de maker en koning van het universum, de hoogste geestelijke macht, wil ons adopteren als kind. Hij wil een verbinding met ons aangaan, zo close als in een huwelijk. Als je dat toestaat, wil Hij je leven leiden door de Heilige Geest. Durf je dat aan? Je zou dat met deze woorden kunnen zeggen tegen God:

Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij de Bijbel te lezen en te begrijpen.